Ομιλία στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση

Εκτύπωση
PDF

Βασικά σημεία ομιλίας Δημήτρη Ρέππα στην Ολομέλεια της Βουλής, για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να επιταχυνθούν με μια πολιτική που βασίζεται σε δύο κυρίως πυλώνες, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

α) Το άνοιγμα των επαγγελμάτων και των αγορών (ΦΔΧ-ΦΙΧ-ΤΑΞΙ-Συνεργεία-πρατήρια καυσίμων)

β) Η εξυγίανση και αναδιάρθρωση κρίσιμων οργανισμών με τεράστια χρέη (ΟΣΕ - ΟΑΣΑ)

γ) Η αξιοποίηση περιουσίας και δικαιωμάτων του Δημοσίου (αεροδρόμια – εμπορικά κέντρα). Η Ελλάδα αξιοποιεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο τις προϋποθέσεις ως χώρα τουριστική και μαζί ως διαμετακομιστικό κέντρο.

δ) Εμπέδωση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης στα έργα και τις προμήθειες (Αττικό Μετρό – Αυτοκινητόδρομοι – Νέο Θεσμικό Πλαίσιο). Οι παραχωρήσεις κατέρρευσαν λόγω απαράδεκτων επιλογών και λαθών του 2007. Τώρα αν και είναι έργα κατ’ αποκοπήν καλείται το Δημόσιο να σώσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα. Πρόσφατα υπογράψαμε πλαίσιο συναντίληψης με τους επενδυτές ελπίζω σύντομα και οι Τράπεζες που συμμετέχουν από την αρχή σε αυτό το διάλογο θα ανάψουν  πράσινο φως για την άμεση επανεκκίνηση των έργων. Με την υπογραφή των συμβάσεων για τη σηματοδότηση των νέων σταθμών του Μετρό στην Αθήνα μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μήνες μπορεί να παραδοθούν επτά νέοι σταθμοί. Το Μετρό Θεσσαλονίκης το αναλάβαμε σε κατάσταση πλήρους διάλυσης και προχωρά ικανοποιητικά. Η Εγνατία Α.Ε. λόγω τεχνογνωσίας στήριξε την εξέλιξη πολλών προγραμμάτων, ενώ δημιουργήσαμε κατά το πρότυπο αυτό την Κρήτη Α.Ε. για το οδικό δίκτυο της Κρήτης. Ο νέος νόμος για τα έργα και τις μελέτες με τη συγκέντρωση των υπογραφών των Υπουργών όταν ψηφιστεί δίνει τέλος σε γκρίζες διαδικασίες με έντονο το στοιχείο του υποκειμενισμού στις αξιολογήσεις, καταργεί τις απ’ ευθείας αναθέσεις και τις συμπληρωματικές συμβάσεις και εισάγει κριτήρια πέραν του οικονομικού και για την εγγυημένη ποιότητα ενός έργου όσο και για το χρόνο εκτέλεσής του. Όλα αυτά αποτελούν τη νέα πραγματικότητα της χώρας.

Οι διαθρωτικές αλλαγές θα φέρουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πρωτογενές πλεόνασμα, οδηγούν σε ένα καλύτερο Κράτος. Έτσι ενισχύεται σημαντικά η διαπραγματευτική θέση της χώρας μας ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χρέους και με δημοσιονομική συνέπεια αλλά και ως πολιτικά ισότιμος εταίρος με αξιόπιστη φωνή για τα αιτήματα που προβάλλει.

Στη Δημόσια Διοίκηση, τους 20 τελευταίους μήνες έγιναν πολλά για τον εκσυγχρονισμό της και την παροχή ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Όμως, η διοικητική μεταρρύθμιση είναι μια δυναμική διαδικασία. Απαιτεί τη διαρκή προσαρμογή σε ένα νέο, διαρκώς, μεταβαλλόμενο περιβάλλον έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών. Σήμερα που βιώνουμε μια πολυεπίπεδη κρίση σε όλες τις πτυχές της οικονομίας και της κοινωνίας η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι μόνο μέρος της κρίσης, αλλά μπορεί να είναι και εργαλείο για την επίλυσή της.

Ο σχεδιασμός μας για τη δημόσια διοίκηση κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα. Ο δεύτερος τις σχέσεις κράτους - πολίτη.

Θέλουμε ποιοτικό κράτος.

Θέλουμε αποτελεσματικό κράτος.

Και θέλουμε τα χρήματα των φορολογουμένων που δαπανώνται για τη λειτουργία της διοίκησης να παράγουν υπεραξία.

Τίποτα από αυτά δεν είναι εύκολο. Γιατί απαιτεί να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση της πολιτικής με τη διοίκηση αλλά και με τους ίδιους τους υπαλλήλους.

Αναδιοργάνωση και εξορθολογισμός του κράτους σημαίνει επιτελικό κράτος. Συνεκτική κεντρική διοίκηση που χαράσσει στρατηγική. Χωρίς σύγχυση αρμοδιοτήτων και επάλληλες δράσεις. Για το λόγο αυτό η οργάνωση και η διάρθρωση των Υπουργείων εξετάζονται συνολικά ώστε να οδηγηθούμε σε νέα οργανογράμματα που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη λειτουργία του κράτους.

Με τη νέα οργάνωση της διοίκησης αποκτούμε ένα πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο κράτος, ταυτόχρονα όμως πετυχαίνουμε και μείωση του μισθολογικού κόστους. Η χρήση νέων τεχνολογιών οδηγεί στον αναγκαίο εξορθολογισμό όσον αφορά στον αριθμό των υπαλλήλων που τα επόμενα χρόνια θα μειώνονται συνεχώς με βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα εισάγουμε μεθόδους για την παροχή ουσιαστικών κινήτρων στους υπαλλήλους που θα αξιολογούνται αλλά και θα ανταμείβονται για ό,τι αξίζουν. Θέλουμε στο δημόσιο τομέα να επιλέγονται και να ανανεώνονται οι καλύτεροι. Είναι αναγκαίο οι προαγωγές των Δημοσίων Υπαλλήλων να συνδεθούν με την ουσιαστική αξιολόγηση. Και η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει συμμετοχή σε γραπτούς διαγωνισμούς και σε προσωπική συνέντευξη ώστε, να αποκτάται πλήρης εικόνα για την προσωπικότητα ενός εκάστου πέραν των τυπικών προσόντων που διαθέτει. Είναι αναγκαίο επίσης οι αποδοχές τους να συνδεθούν με την παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους. Επίσης, πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των οργανωτικών μονάδων της διοίκησης.

Στο ίδιο πλαίσιο εισάγουμε νέο κώδικα δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και νέο Πειθαρχικό Δίκαιο. Με ουσιαστικές κυρώσεις για τους παραβάτες και αδιάβλητες και αντικειμενικές πειθαρχικές διαδικασίες.

Είναι καιρός να επιτρέψουμε την μερική απασχόληση σε εθελοντική βάση όπως επίσης τη δυνατότητα λήψης μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών με δικαίωμα εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα. Οφείλουμε βεβαίως να θεσπίσουμε κανόνες ελέγχου και ασυμβίβαστα για να μην γίνει το κράτος υπηρέτης ιδιωτικών συμφερόντων.

Προωθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών το ενιαίο μισθολόγιο για το πολιτικό προσωπικό. Οφείλουμε να άρουμε αδικίες και ανισότητες ώστε η αμοιβή να ανταποκρίνεται στην πραγματικά παρεχόμενη εργασία και όχι σε σχηματικά κεκτημένα Υπουργείων και Οργανισμών. Προωθούμε ακόμη το θεσμό της εργασιακής εφεδρείας με καταβολή μέρους του μισθού ώστε να πετυχαίνουμε ταυτοχρόνως την εξυγίανση προβληματικών οργανισμών και την υποστήριξη των εργαζομένων να μεταβούν ομαλά σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον.

Περαιτέρω, η δημοκρατική αρχή και η διαφάνεια που οφείλει να διέπει τη διοίκηση, επιβάλλουν να υπάρξει σαφές νομικό πλαίσιο σχετικά με την καλή νομοθέτηση.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που δημιουργείται φορέας σε επίπεδο υφυπουργείου για την ανάπτυξη και το συντονισμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων που παρέχουν η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες.

Η επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα, και ειδικότερα τον δημόσιο τομέα, από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες κοινωνίες. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, και επομένως σε καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του κράτους σε κρίσιμους τομείς όπως ο δημοσιονομικός, η εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων, η σχέση του δημόσιου τομέα με τους προμηθευτές, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η ανάπτυξη της καινοτομίας, η ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, με τρόπο άμεσο και χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον. Παρέχουν επίσης ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες, με την ανάπτυξη ενός τομέα της οικονομίας που μπορεί να γίνει η ατμομηχανή και για όλους τους άλλους. Το κυριότερο είναι ότι μπορούν να αναβαθμίσουν την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας.

Βασικοί άξονες δράσης

1. Πρόσφατος νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση – εφαρμογή, δευτερογενής νομοθεσία, βελτιώσεις

2. Άμεση δρομολόγηση δράσεων που στοχεύουν στη μείωση των διοικητικών δαπανών και στην εξοικονόμηση πόρων – Σύζευξις 2, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικές προμήθειες παντού κ.λπ.

3. Δρομολόγηση δράσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων με άμεσους ηλεκτρονικούς τρόπους – εξυπηρέτηση με μία πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενεργοποίηση πύλης ΕΡΜΗΣ

4. Συνέχιση και ενίσχυση των πολιτικών που στοχεύουν στη διαφάνεια, τη συμμετοχή και τη λογοδοσία – ΔΙΑΥΓΕΙΑ, opengov

5. Ανάπτυξη νέων σύγχρονων υποδομών επικοινωνιών και κέντρων δεδομένων και βέλτιστη αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και εθνικών πόρων (φάσμα)

6. Διαμόρφωση και εφαρμογή αναπτυξιακής βιομηχανικής πολιτικής για τον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

7. Ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ και της χρήσης των ΤΠΕ

8. Επιτάχυνση των έργων ΕΣΠΑ στα πλαίσια των Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». Άμεση ανάπτυξη εργαλείου για την αποτελεσματική και σφαιρική παρακολούθηση των έργων.

9. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω επενδύσεων σε ΤΠΕ

10. Άμεση διαμόρφωση εθνικού ψηφιακού θεματολογίου, για την επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου ευρωπαϊκού.

Η μεταρρύθμιση του Κράτους δεν είναι μόνο μια μεταρρύθμιση δομών και άσκησης ισχύος, αλλά και μια μεταβολή τρόπων λειτουργίας και νοοτροπίας, ακόμη και ατομικών συμπεριφορών. Στο πνεύμα αυτό, το λάθος δεν μετατίθεται ποτέ στους άλλους, αλλά όλοι έχουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί.

Με τη στάση σας υπηρετείτε το λάθος χρέος. Αντί του χρέους προς την πατρίδα καλλιεργείτε ρευστότητα και ανησυχία που θάλπει το Δημόσιο Χρέος.

Εμείς λέμε το σωστό ναι και το σωστό όχι. Λέμε ΟΧΙ στο δημόσιο χρέος και λέμε ΝΑΙ εμπράκτως στο χρέος μας προς την πατρίδα.

 

 

Θεσμοί