Δημήτρης Ρέππας

Εκτύπωση
PDF

Ο Δημήτρης Ρέππας γεννήθηκε το 1952.
Είναι οδοντίατρος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 1974:  Εντάχθηκε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • 1975: Εκλέχθηκε Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ), στις πρώτες μετά τη Δικτατορία ελεύθερες εκλογές των φοιτητικών οργάνων.
 • 1976 έως 1981: Γραμματέας αναπληρωτής της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • 1981: Εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής Αρκαδίας.
 • 1984: Εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • 1993: Εκλέχθηκε μέλος του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • 22 Ιανουαρίου 1996: Αναλαμβάνει Υπουργός Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο Πρωθυπουργός του αναθέτει τη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Τη θέση αυτή διατηρεί μετά τις εθνικές εκλογές του 1996 και του 2000 μέχρι τον Οκτώβριο του 2001, επί έξι χρόνια.
 • Οκτώβριος 2001: Εκλέγεται μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, μετά το 6ο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 • 24 Οκτωβρίου 2001: Αναλαμβάνει Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θέση που διατηρεί μέχρι τις εκλογές του Μαρτίου 2004
 • Κατά τη διάρκεια της υπουργικής θητείας του διετέλεσε μέλος της οκταμελούς Κυβερνητικής Επιτροπής και άλλων κυβερνητικών οργάνων. Ανέλαβε  σειρά νομοθετικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών στους τομείς της ενημέρωσης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Το πρώτο εξάμηνο του 2003, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άσκησε τα καθήκοντα του Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • 7 Μαρτίου 2004: Εκλέγεται και αναλαμβάνει καθήκοντα Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θέση στην οποία επανεκλέγεται από τους συναδέλφους του Βουλευτές και το 2006 διατηρώντας αυτή την ιδιότητα καθ' όλη την κοινοβουλευτική περίοδο, μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009. Με την ιδιότητα αυτή συμμετείχε στα κορυφαία όργανα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Πολιτικό Συμβούλιο, Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο και Εθνικό Συμβούλιο).
 • 4 Οκτωβρίου 2009: Εκλέγεται και αναλαμβάνει Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
 • 27 Ιουνίου 2011: Αναλαμβάνει Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέχρι και τις 17 Μαΐου 2012

Ως Υπουργός και ως Βουλευτής έχει συμμετάσχει σε πολλά Διεθνή Συνέδρια και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε Διεθνείς Οργανισμούς και Εκδηλώσεις. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες - άρθρα και το βιβλίο «Πρόσωπο με πρόσωπο με τα Μέσα Ενημέρωσης» (Εκδόσεις Καστανιώτη).

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

 

_________

 

Mr DEMITRIOS REPPAS was born in 1952. He is a Dentist graduate of the University of Athens
• 1974: Accessed in PASOK (PANHELLENIC SOSIAL MOVEMENT)
• 1975: Elected President of the Student Union of Dental School and         
Member of the Central Council of the National Student Union of Greece (ΕΦΕΕ) in the first post-Dictatorship free elections of the student bodies
• 1976-1981: Secretary Alternate of PASOK youth body.
• 1981: Elected Member of Parliament from the Arkadia Perfecture
• 1984: Elected member of the Central Commission of PASOK
• 1993: Elected Member of the Board of the Parliamentary Body of PASOK
• 22 January 1996: Assumes the position of Minister for the press and Mass Media.    
The Prime Minister assigns him with the post of Government Speaker. He retains the post following the national elections of 1996 and 2000 until October 2001 for 6 years.
• October 2001: Elected Member of the Executive Office of the Central Commission         
following the 6th National Conference of PASOK.
• 24 October 2001: Assumes the position of Minister of Labour and Social Security which he maintains until the March 2004 elections. 
During his Ministerial position in office he was member of the 8-member Governmental Committee and other governmental bodies. He undertook a number of legistative and social initiatives in the sectors of information, employment and social security. In the first semester of 2003 in the frame of the Greek Presidency in the European Union he acted as President of the Ministers’ Council on Social Issues.
• 7 March 2004: Elected and undertakes his duties as Secretary of the Parliamentary Body of PASOK, position that he maintains upon his reelection by his colleagues members of Parliament in 2006 as well thus keeping this capacity during his whole parliamentary term until October 2009.
• 4 October 2009: Elected and appointed Minister of Infrastacture, Transport and Networks.
• 27 June 2011 - 17 May 2012: Minister of Administration Reform & e-Governance.

He participated in the highest bodies of PASOK (Political Council, Parliamentary Council, National Council)

Θεσμοί