Μητρώο μισθοδοτούμενων δημόσιου τομέα

Εκτύπωση
PDF

Συνέντευξη Τύπου Δημήτρη Ρέππα, Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και Υφυπουργών Ντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη για το μητρώο των μισθοδοτούμενων στο δημόσιο τομέα και ανακοίνωση διεθνούς συνεργασίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και χρόνια πολλά για τις ημέρες του Πάσχα. Σήμερα σας καλέσαμε για να σας παρουσιάσουμε δύο θέματα, το πρώτο θέμα έχει σχέση με το μητρώο των μισθοδοτούμενων στο δημόσιο τομέα, που είναι το αποτέλεσμα μιας εργασίας που έκαναν στελέχη και υπηρεσίες του Υπουργείου μας, χωρίς εξωτερική βοήθεια, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι εδώ και ο κ. Θεοχάρης Θεοχάρης και τον ευχαριστώ.

Το ότι η χώρα μας μέχρι πρότινος δεν διέθετε στοιχεία για τους υπαλλήλους που στελεχώνουν τις υπηρεσίες της Διοίκησης, αντιλαμβάνεστε πως αποτέλεσε σημείο κριτικής και σχολίων αρνητικών, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από τους ευρωπαίους εταίρους. Η εικόνα μιας Δημόσιας Διοίκησης που δεν γνωρίζει πόσοι είναι αυτοί που τη στελεχώνουν δεν συνάδει με την εικόνα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.

Άλλωστε, η προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παθογένειας στη Δημόσια Διοίκηση, μεταξύ των άλλων, προϋποθέτει και την ακριβή γνώση των στοιχείων που αφορούν στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τις ειδικότητές τους, τη μισθολογική δαπάνη που προκαλείται προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να εργάζονται και να αμείβονται.

Η απογραφή λοιπόν, γνωρίζετε ότι είναι μία διαδικασία που έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2010, με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Ραγκούση. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, δύο μηνών, απογράφηκε το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. Εκείνη η απογραφή έγινε, όπως θυμάστε, με τη συμβολή των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι κλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν προσερχόμενοι και δηλώνοντας τα στοιχεία τους, καθένας, για τα όσα τον αφορούν. Είχαμε λοιπόν για πρώτη φορά την καταμέτρηση των δημοσίων υπαλλήλων. Το έργο αυτό της απογραφής, βεβαίως, δεν ολοκληρώθηκε με αυτή την αποτύπωση των αριθμητικών δεδομένων, διότι δεν αρκεί αυτή η αποτύπωση μιας στιγμής, η φωτογραφία των δεδομένων που είναι παγωμένα σε μία ορισμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, δεν αρκεί μια συγκυριακή αποτύπωση.

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές αλλαγές, όσον αφορά στις δομές του Ελληνικού Δημοσίου ή την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων για την καλύτερη αξιοποίησή τους, θα έπρεπε να διαμορφώσουμε μία βάση δεδομένων, που πέραν των αριθμητικών θα περιέχει και ποιοτικά στοιχεία, ώστε να γνωρίζουμε όχι απλώς πόσοι είμαστε, αλλά και ποιοι είμαστε.

Με την πρωτοβουλία που αναλάβαμε το καλοκαίρι του 2011 μετά τον ανασχηματισμό, προχωρήσαμε στην πιστοποίηση των Διευθυντών Προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης, τον Αύγουστο του 2011, σε όλα τα Υπουργεία, τα Νομικά Πρόσωπα και τους φορείς Αυτοδιοίκησης, προκειμένου έτσι αξιοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής που είχε προηγηθεί να διαμορφώσουμε ένα μητρώο των μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το μητρώο αυτό, πρέπει να επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση, ώστε να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία, ανά πάσα στιγμή, για το προφίλ του κάθε εργαζόμενου στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα αρχεία αυτής της απογραφής, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, είναι: Πρώτον τα προσωπικά στοιχεία δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός μητρώου, η οικογενειακή κατάσταση του απογραφόμενου. Δεύτερον, είναι στοιχεία που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του εργαζόμενου, το φορέα στον οποίο εργάζεται, τον κλάδο στον οποίο ανήκει, την ειδικότητα που έχει, το βαθμό, τις θέσεις ευθύνης και βεβαίως αναφέρονται στοιχεία που σχετίζονται με τα τυπικά προσόντα που έχει ο εργαζόμενος, η γλωσσομάθειά του, η δυνατότητά του να χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα πτυχία του και άλλα σχετικά στοιχεία.

Η ενημέρωση των στοιχείων για κάθε υπάλληλο, γίνεται πλέον σε καθημερινή βάση, με ευθύνη των ίδιων των Διευθυντών Προσωπικού και είναι μία καταγραφή, η οποία επειδή γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, εργαζόμενο προς εργαζόμενο, έχει πλήρη, ακριβή στοιχεία, τα οποία μας προβάλλουν αυτό που ισχύει στη συγκεκριμένη στιγμή στη Δημόσια Διοίκηση για το σύνολο των εργαζομένων και για κάθε εργαζόμενο χωριστά.

Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να παρουσιάζουμε αριθμητικά στοιχεία για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα και τους ΟΤΑ, τον αριθμό των υπαλλήλων σε κάθε φορέα, σε κάθε υπηρεσία, τη σχέση εργασίας για κάθε εργαζόμενο, το επίπεδο της εκπαίδευσής του, τη θέση ευθύνης του, την ειδικότητά του, το βαθμό του και άλλα σχετικά στοιχεία.

Θυμίζω ότι, σε πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, μεταξύ των άλλων, συμπεριελήφθη και αυτή η βάση, με την οποία δεν διενεργείται πλέον καμία πρόσληψη ή διορισμός ή αποχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς αυτή να καταγραφεί προηγουμένως στο μητρώο μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, διασφαλίζουμε απόλυτο έλεγχο όσον αφορά στη ροή του προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να παρακολουθούμε μεταξύ των άλλων και την απαρέγκλιτη τήρηση του ισχύοντος κανόνα για τις αποχωρήσεις και τις νέες προσλήψεις.

Αυτή τη στιγμή κι έτσι εξηγείται και η συνεργασία μας με την αντίστοιχη Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών, είναι σε εξέλιξη η φάση της απογραφής, σύμφωνα με την οποία η διασταύρωση των στοιχείων του μητρώου με τα στοιχεία της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής του Γενικού Λογιστηρίου, θα οδηγήσει σε μία ταυτοποίηση των στοιχείων ή σύμπτωση των στοιχείων, προκειμένου να έχουμε ένα μητρώο για τους μισθοδοτούμενους στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πρέπει να τονιστεί ότι η διασύνδεση αυτών των δύο εργασιών που επιχειρείται για πρώτη φορά, θα αποτελέσει ένα εργαλείο για να γνωρίζουμε και να προσδιορίζουμε κάθε φορά το ύψος της μισθολογικής δαπάνης στο Ελληνικό Δημόσιο για τις πάσης φύσεως πληρωμές. Σήμερα, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, παρουσιάζονται αποκλίσεις οι οποίες μεταξύ των άλλων εξηγούνται, π.χ. ένα λόγο θα αναφέρω μόνο, το ότι πολλές γυναίκες εργαζόμενες στο Ελληνικό Δημόσιο πληρώνονται με καταγραφή του ΑΦΜ που όμως ανήκει στο σύζυγό τους, όταν αυτός εργάζεται επίσης στο Δημόσιο. Έτσι έχουμε λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις, την αναγραφή ενός ΑΦΜ, στο οποίο όμως αναφέρονται δύο εργαζόμενοι. Αυτά λοιπόν -και ανέφερα μόνο ένα στοιχείο- είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και είναι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που αναφέρονται στην 9η Απριλίου του 2012, ο συνολικός αριθμός των τακτικών υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των λειτουργών του Ελληνικού Κράτους, ανέρχεται στις 636.188. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και μία μικρή επίδειξη, αν το επιθυμείτε και θα είναι οι υπηρεσίες μας στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε οποιαδήποτε απάντηση τεχνικού χαρακτήρα σε ενδεχόμενα ερωτήματα, μπορούμε να γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα ανά πάσα στιγμή σε ποια υπηρεσία βρίσκεται ο κάθε υπάλληλος και ποιο είναι το εργασιακό προφίλ του. Μπορούμε να ξέρουμε π.χ. πόσους Πολιτικούς Μηχανικούς έχουμε σε όλα τα Υπουργεία, μπορούμε να ξέρουμε πόσοι υπάλληλοι είναι αυτοί που γνωρίζουν άριστα αγγλικά ή μία άλλη γλώσσα που θεωρούμε ότι είναι κριτήριο αυτό προκειμένου να αξιοποιηθούν σε μία ορισμένη Υπηρεσία. Ώστε αν πράγματι έχουμε συγκεκριμένες ανάγκες στο πλαίσιο εφαρμογής μιας πολιτικής, να γνωρίζουμε ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό που είναι διαθέσιμο, προκειμένου έτσι να υποστηρίξουμε την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Αυτό άλλωστε αντιλαμβάνεστε πως βοηθάει πάρα πολύ τον προγραμματισμό σε μία υπηρεσία, όπως επίσης την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εργαζομένων.

Το μητρώο των μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου είναι ένα έργο, ουσιαστικά, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που επιτρέπει στους ίδιους τους υπάλληλους να ελέγχουν τα στοιχεία που κρατάει η υπηρεσία τους. Έχει στόχο να ηλεκτρονικοποιήσει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου η αρχή έχει γίνει με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου. Μπορεί να υποστηρίξει την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και να υποστηρίξει στο έργο του και το Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που την επόμενη περίοδο, πιστεύω, ότι θα συνεδριάζει τακτικότατα, κάναμε την αρχή όπως γνωρίζετε.

Με την εισαγωγή των οργανογραμμάτων, και γνωρίζετε ότι έχουμε καταθέσει πλήρη πρόταση σε αυτό, μπορεί να βοηθήσει και σε αυτήν την κατεύθυνση και μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που εφαρμόζει η Δημόσια Διοίκηση. Πρέπει να σας πω ότι η απογραφή και η δημιουργία αυτού του μητρώου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο βεβαίως, που επειδή ακριβώς διαθέτει επίκαιρα στοιχεία ανά πάσα στιγμή για την ηγεσία, για την πυραμίδα της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να υπάρχει κανένα κόστος, διευκολύνεται εξαιρετικά η εκάστοτε ηγεσία ή οι επικεφαλείς των Υπηρεσιών της Διοίκησης στην χάραξη μιας πολιτικής στο Ελληνικό Δημόσιο, ιδίως τώρα που οι προκλήσεις για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι πολλές.

Πολύ γενικά, αναφέρομαι σε κάποια αριθμητικά δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν. Το τακτικό προσωπικό λοιπόν, ανέρχεται σε 636.188, το έκτακτο προσωπικό στις 49.546 και 20.242 εργαζόμενοι υπάλληλοι έχουν ποικίλες εργασιακές σχέσεις, είτε είναι υπάλληλοι επί θητεία, είτε είναι μετακλητοί, είτε είναι αιρετοί.

Θέλω, με αφορμή αυτήν την αναφορά κι επειδή αξίζει πράγματι να αναφερόμαστε στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν συμβάλλει προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, να κάνω μνεία στα στελέχη μας που έχουν δουλέψει: στην κα Ελευθερία Μπινιάρη τη Γενική Διευθύντρια, στον κ. Διονύση Κοντογιώργη που είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας και μπορεί να σας δώσει περισσότερα στοιχεία, στον κ. Ανδρέα Δημητρίου που πρωτοστάτησε, στον κ. Νίκο Χρονόπουλο, στην κα Αγγελική Φαϊτάκη, στην κα Φαίη Γιάνναρου, στον κ. Νίκο Ιωάννου, στον κ. Δημήτρη Βαφειάδη που είναι στέλεχος πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι άνθρωποι αυτοί, δούλεψαν χωρίς αμοιβή πέραν των τακτικών αποδοχών, εκτός του ωραρίου τους, πάρα πολλές ώρες, συνεργαζόμενοι με τρόπο αποτελεσματικό, προκειμένου να παρουσιάσουν ένα έργο το οποίο τολμώ να πω ότι δεν έχει προηγούμενο στο Ελληνικό Δημόσιο.

Θέλω να κάνω και μία τιμητική μνεία στο Θεόδωρο Καρούνο, ο οποίος είναι αυτός που στην πρώτη φάση ξεκίνησε την εφαρμογή αυτού του σχεδίου για την απογραφή των υπαλλήλων στο Ελληνικό Δημόσιο και βέβαια στον κ. Θεοχάρη ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.

Θέλω τώρα να κάνω μία πολύ σύντομη αναφορά, γιατί πρέπει και γι΄ αυτό το θέμα να αποδώσουμε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Γνωρίζετε ότι πήραμε την πρωτοβουλία και καταθέσαμε στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους νέους Οργανισμούς για 11 Υπουργεία και άλλα νομικά πρόσωπα και φορείς, μετά από πολύμηνη συνεργασία που είχαν οι δικές μας υπηρεσίες με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των συγκεκριμένων Υπουργείων. Οι Οργανισμοί βάσει των οποίων λειτουργούν τα Υπουργεία σήμερα, έχουν την αφετηρία τους στη δεκαετία του 1980, γνωρίζετε ότι πολλά Υπουργεία με τη σημερινή μορφή τους, ουσιαστικώς παραμένουν διαφορετικά Υπουργεία στην εσωτερική διάρθρωσή τους, όπως ήταν και όταν πρωτοσυγχωνεύθηκαν, όπως π.χ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι, δηλαδή, η συγχώνευση αυτή μία εξωτερικού χαρακτήρα συγκόλληση των υπηρεσιών, κάτω από ενιαία πολιτική στέγη, ενώ θα έπρεπε να έχει προωθηθεί και αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε και το προτείνουμε με το συγκεκριμένο προσχέδιο, σε μία αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Κι αυτό, ώστε να απαλειφθεί το φαινόμενο που παραμένει και σήμερα να λειτουργούν σε ένα Υπουργείο πολλές Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικού, πολλές Διευθύνσεις Προσωπικού, πολλές Διευθύνσεις Πληροφορικής, πολλές Διευθύνσεις Οικονομικού, ενώ μιλάμε για ένα Υπουργείο.

Άρα λοιπόν, όπως γνωρίζετε γιατί το έχουμε πει, με την πρόταση αυτή επιτυγχάνουμε μία μείωση των δομών κατά μέσο όρο σε ποσοστό 40%, καθόλου αμελητέο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά στη λειτουργικότητα ή και τη δημοσιονομική ωφέλεια από αυτήν την αλλαγή, από την άλλη προχωράμε στη διαμόρφωση μιας ενιαίας δομής διοικητικής υποστήριξης σε κάθε Υπουργείο, αυτή είναι η πρόταση, πράγμα το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα και στην απλοποίηση των διαδικασιών σε κάθε Υπουργείο.

Σέβομαι τις επιφυλάξεις ή τις αντιρρήσεις που έχει η Νέα Δημοκρατία, που έχει ίσως μία άλλη προσέγγιση, δεν κάνω σχόλιο γι΄ αυτό και δεν κάνω την αναφορά αυτή και πάλι σήμερα για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνον για να αναφερθώ, καθώς κλείνει αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος όπως γνωρίζετε, σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν ακούραστα αυτούς τους μήνες, προκειμένου έτσι να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι αμελητέο και σε τελευταία ανάλυση αποτελεί μία παρακαταθήκη κι ένα κεκτημένο, το οποίο θα αξιοποιήσει η επόμενη Κυβέρνηση και το πιστεύω αυτό. Είναι: ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Νικόλαος Μιχαλόπουλος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης, η κα Σοφία Σιδέρη, ο κ. Κωνσταντίνος Βουτσινάς, ο κ. Αντώνης Ψαράκης, ο κ. Δημήτρης Πολυκράτης, η κα Αντιγόνη Γρατσία, όπου οι δυο τους μαζί με την κα Μαρία Καπάτου φρόντισαν ιδιαιτέρως -κι είναι δύσκολο αυτό το εγχείρημα- τον τελικό σχεδιασμό των Οργανισμών των νοσοκομείων. Και αναφέρομαι ιδιαιτέρως και στην κα Σοφία Σιδέρη, τον κ. Βουτσινά τον ανέφερα, και πρέπει να σας πω ότι αξίζει πράγματι μια τιμητική αναφορά και στους συνεργάτες, υπηρεσιακούς παράγοντες, στελέχη των άλλων Υπουργείων, γιατί από το Σεπτέμβριο που στείλαμε τη σχετική επιστολή και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μέχρι τον Μάρτιο, αυτούς τους μήνες δούλεψαν σε συνεργασία μαζί μας με το συντονισμό που είχε αναλάβει η κα Μπεργελέ η Γενική Γραμματέας μας, σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Έγιναν πολλές συναντήσεις, πολλές φορές πήγαν και ήρθαν τα χαρτιά από υπηρεσία σε υπηρεσία, προκειμένου να καταλήξουμε σε μία πρόταση, η οποία πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Υπουργείων σήμερα, και είναι αυτονόητο ότι βελτιώνουν κατά πολύ το επίπεδο οργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπουργείων.

Θα μπούμε τώρα στο επόμενο θέμα το οποίο αναλυτικά θα σας παρουσιάσει και ο κ. Τζωρτζάκης. Γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο του ΟΗΕ έχει ξεκινήσει μία πολυμερής συνεργασία που αποσκοπεί να διασφαλίσει στις χώρες που ενδιαφέρονται συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, ώστε να μπορούν να πληροφορούνται στοιχεία για τη λειτουργία της Διοίκησης και να παρεμβαίνουν. Και αυτό, είναι μία προϋπόθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Μιλούμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που είναι σημαντική προϋπόθεση για την ανοικτή διακυβέρνηση ως βάση για την ανοικτή δημοκρατική κοινωνία.

Αυτή η πρωτοβουλία, OGP από τα αρχικά των τριών λέξεων open gov partners, ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2011, συγκεκριμένα στις 20 Σεπτεμβρίου. Οκτώ χώρες, που είναι οι ιδρυτικές χώρες αυτής της διεθνούς πρωτοβουλίας, η Βραζιλία, η Ινδονησία, το Μεξικό, η Νορβηγία, οι Φιλιππίνες, η Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσυπέγραψαν μία Διακήρυξη για την ανοικτή διακυβέρνηση και ανακοίνωσαν τότε τα σχέδια δράσης των δικών τους χωρών σε ένα Παγκόσμιο Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν με την ιδιότητα του παρατηρητή ο κ. Ραγκούσης και ο κ. Τζωρτζάκης.

Τον Απρίλιο του 2012, προσφάτως λοιπόν, έγινε γνωστό ότι οργανώνεται για την επόμενη περίοδο μέσα στον Απρίλιο ένα μεγάλο Συνέδριο στη Βραζιλία, προκειμένου να δώσει ώθηση σε αυτήν την πρωτοβουλία κι έχει κληθεί και η Ελλάδα, η οποία σε αυτήν τη συνεδρίαση, όπως και άλλες χώρες ευρωπαϊκές ή μη, θα αποφασιστεί να γίνουν μέλη αυτής της διεθνούς συνεργασίας.

Είναι ένα πλαίσιο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κι έχουν γίνει σημαντικές τομές και εφαρμογές μέχρι τώρα. Πιστεύω όμως, ότι οι προκλήσεις οι μεγάλες είναι μπροστά μας και θα ήθελα για το θέμα αυτό ο Παντελής Τζωρτζάκης να μας δώσει κάποια περαιτέρω στοιχεία.

Π. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ: Θα ήθελα να συνδέσω λίγο το κομμάτι που λέγεται ανοικτή διακυβέρνηση με το κομμάτι ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θα προσπαθήσω να περιγράψω λίγο το τι κάνουμε. Και το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι ουσιαστικά στη Βραζιλία καταθέσαμε ήδη χθες το action plan, δηλαδή τις ενέργειες που η χώρα μας θα κάνει για να γίνει τακτικό μέλος στην πρωτοβουλία του OGP κι ελπίζω ότι τελικά η χώρα μας όντως θα εκλεγεί να είναι τακτικό μέλος.

Να προσθέσω ότι ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησαν 8 χώρες αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στις 52, άρα 52 χώρες συμμετέχουν σήμερα στο κομμάτι του OGP και σε αυτές περιλαμβάνεται η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι μια παγκόσμια θα έλεγα πρωτοβουλία, που συμμετέχουν όλες οι χώρες σε αυτή. Το OGP αυτό που κάνει είναι το εξής: Ξεκινάει και βάζει μια βάση και λέει η κάθε χώρα είναι διαφορετική, κάθε χώρα έχει ένα διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης όσον αφορά στο κομμάτι διαφάνεια δημοκρατία κ.λπ. Άρα, με βάση αυτό κάθε χώρα έρχεται και λέει «είμαι εδώ και θέλω να πάω εκεί». Άρα το πλάνο ενεργειών που υποβάλλουμε έρχεται να πει που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε. Αυτό μετά, σε ετήσια βάση αξιολογείται. Σε ετήσια βάση η χώρα θα πρέπει να δείξει ότι αυτά που είπε στο πλάνο ενεργειών που έχει υποβάλλει, τα ακολούθησε και κάθε χρόνο αυτό θα ανανεώνεται.

Ουσιαστικά είναι ένα σύστημα που συμμετέχουν ελεύθερα όσες χώρες επιθυμούν, η πλειοψηφία των χωρών ήδη συμμετέχει από ότι βλέπουμε, και με βάση αυτό η κάθε χώρα αυτοδεσμεύεται στο κομμάτι διαφάνεια και συμμετοχή του πολίτη και άμεση δημοκρατία. Αυτά τα τρία νομίζω είναι τα κυρίαρχα κομμάτια.

Τώρα, οι προκλήσεις που είχαμε και που έχουμε μπροστά μας είναι η οικονομική κρίση, τη ζούμε, που η οικονομική κρίση δεν έχει να κάνει μόνο με την χώρα μας, είναι μια διεθνής οικονομική κρίση, απλώς το καράβι που λέγεται Ελλάδα βρέθηκε να είναι λίγο όχι καλά οργανωμένο και ανοχύρωτο, αλλά σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να το δούμε, σε μία διεθνή οικονομική κρίση. Και έχουμε μετά υστέρηση σε κρίσιμους δείκτες, που αυτά τα συζητήσαμε αναλυτικά σε μια προηγούμενη press conference.

Για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σχέδιο εθνικής στρατηγικής, το οποίο έχει τελειώσει και θα υποβληθεί αυτές τις μέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφού έγινε δημόσια διαβούλευση, έγινε ό,τι χρειαζόταν. Άρα το OGP είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Το κομμάτι του OGP πραγματεύεται για τον πολίτη. Να δούμε πως μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση, πως μπορούμε να προσφέρουμε διαφάνεια και να δημιουργήσουμε αίσθημα εμπιστοσύνης και πως μπορούμε να έχουμε συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων.

Εξάλλου ως χώρα, εδώ δημιουργήθηκε η άμεση δημοκρατία κι αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο μας δίνει τη δυνατότητα, με τα όποια προβλήματα, να ξαναφτάσουμε σιγά-σιγά σε μια μορφή άμεσης δημοκρατίας.

Για τη χώρα και το δημόσιο τομέα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει ένα κράτος από πίσω που να λειτουργεί. Θα πρέπει ουσιαστικά να μας βοηθήσει να δούμε τις περιττές δαπάνες και να γίνει περικοπή των δαπανών, να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Και να αυξήσει στο τέλος στην αποδοτικότητα. Γιατί ουσιαστικά το πιο σημαντικό κομμάτι που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας είναι η έννοια της αποδοτικότητας και η έννοια της παραγωγικότητας, ο μισθός είναι ένα υποσύνολο της παραγωγικότητας.

Τι θέλω να πω; Βλέπουμε χώρες με υψηλούς μισθούς, αλλά μεγάλη παραγωγικότητα και γίνονται σημαντικές επενδύσεις, ενώ βλέπουμε χώρες με χαμηλούς μισθούς, χωρίς παραγωγικότητα και να μην γίνονται επενδύσεις. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό καθαυτό ο μισθός, έχει να κάνει με την παραγωγικότητα που έχουμε σαν κράτος ή ο καθένας από μας στη δουλειά του. Η πρόκληση που έχουμε είναι να ενδυναμώσουμε το ρόλο του πολίτη και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διακυβέρνηση και πως θα το κάνουμε αυτό; Μέσα από διαφάνεια, λογοδοσία, ακεραιότητα και ουσιαστικά τη συμμετοχή του πολίτη στις διαδικασίες αυτές.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα; Μέχρι τώρα ουσιαστικά έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία δύο χρόνια πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση και θα ήθελα να τις αναφέρω, είναι η «Διαύγεια και η αγορά» που αυτή τη στιγμή αξιοποιείται και χρησιμοποιείται από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι το «αρχείο του πολίτη» που έχει να κάνει με το πώς σιγά-σιγά πηγαίνουμε από τον χειρόγραφο κόσμο, που είμαστε σήμερα, στον ηλεκτρονικό, γιατί όταν συζητάμε για ηλεκτρονικές επιγραφές συζητάμε για ηλεκτρονικό αρχείο και αρχίζουμε και συζητάμε για ηλεκτρονικό κείμενο και ηλεκτρονικό αρχείο.

Άρα, με αυτή τη λογική ήδη έχω ξεκινήσει από σήμερα και μάλιστα τώρα που θα πάμε στο εξωτερικό θα έχω μαζί μου την ηλεκτρονική μου υπογραφή, όπου θα υπογράφω όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά και εκεί θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη Δημόσια Διοίκηση. Την ηλεκτρονική υπογραφή αυτή τη στιγμή, την έχουμε δώσει ήδη σε 500 Δικηγόρους, την έχουμε δώσει ήδη σε 500 Μηχανικούς και βάσει του νόμου έχει την ίδια ισχύ που έχει η χειρόγραφη υπογραφή. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω εδώ θα ταρακουνήσει λίγο τα νερά, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να δούμε πως θα το αξιοποιήσουμε.

Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις, άρα ο κόσμος να παρεμβαίνει. Τα ανοικτά δεδομένα, που για τα ανοικτά δεδομένα έγινε μία σύσκεψη πριν λίγες μέρες και τη συντόνισε ο Υπουργός ο κ. Παπακωνσταντίνου, για να δούμε πως μπορούν τα ανοικτά δεδομένα να είναι σημείο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να μπορούν να γίνουν επενδύσεις γύρω από αυτό. Φυσικά πάνω από όλα είναι ο πολίτης, άρα πως ο πολίτης αλληλεπιδρά με αυτό.

Νομίζω ο Υπουργός κάλυψε απόλυτα το πως ξεκίνησε το κομμάτι του opengov και που βρίσκεται σήμερα και φυσικά ο στόχος της Διακήρυξης που οι χώρες αυτές υπέγραψαν είχε να κάνει με την προώθηση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενδυνάμωση του πολίτη και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για μια πιο αποτελεσματική και πιο υπεύθυνη διακυβέρνηση. Αυτή είναι η Διακήρυξη που έχουν υπογράψει και πως θα πετύχουμε τη Διακήρυξη; Με την αύξηση της διαθεσιμότητας της δημόσιας πληροφορίας, με την υποστήριξη της συμμετοχής των πολιτών, με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την αύξηση της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες που βοηθά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Θα ήθελα να πω ότι, το Πρόγραμμα Διαύγεια αυτή τη στιγμή είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο ναι μεν έχει δημιουργήσει κάποιες φορές θέματα -κάποιες φορές η πληροφορία αυτή δεν αξιοποιείται με παραγωγικό τρόπο- αλλά αν με ρωτάγατε να επιλέξω μπροστά στην αδιαφάνεια της Δημόσιας Διοίκησης και τη διαφάνεια με κακή χρησιμοποίηση της πληροφορίας θα προτιμήσω τη διαφάνεια με κακή χρησιμοποίηση της πληροφορίας, έστω κι αν αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο να ισορροπήσει.

Βλέπετε το κομμάτι του opengov.gr που έχει να κάνει με όλο το κομμάτι της δημόσιας διαβούλευσης, της συμμετοχής του πολίτη στα νομοθετήματα ή τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων, το κομμάτι geodata που έχει να κάνει με ανοιχτά δημόσια δεδομένα και που θα το αναλύσω λίγο περισσότερο, το start up Greece που έχει να κάνει με τη νέα επιχειρηματικότητα και πως ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί επενδυτικά κεφάλαια με στόχο να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες από νέους επιστήμονες και να δημιουργηθεί η νέα επιχειρηματικότητα, γιατί πολλές φορές γκρινιάζουμε και μιλάμε για το κράτος, αλλά αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν επενδύσεις που να φέρουν απασχόληση.

Κι αυτό νομίζω στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών είναι μονόδρομος γιατί είναι κομμάτια που είναι εντάσεως μυαλού, εντάσεως γνώσεως κι όχι εντάσεως κεφαλαίου, άρα είναι κάτι που ως χώρα θα μπορούσαμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε.

Η κυβερνητική πύλη Ερμής που αποτελεί τον πυλώνα της κυβερνητικής παραγωγικής Διοίκησης και φυσικά η ανοιχτή διάθεση φορολογικών δεδομένων, που η δουλειά που κάνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε αυτό είναι καθοριστική.

Η ενθάρρυνση της δημόσιας συμμετοχής. Έχουμε δει μια αύξηση του αριθμού των ενημερωτικών πράξεων που μπαίνουν στο κομμάτι της δημόσιας διαβούλευσης και φυσικά έχουμε προχωρήσει στην αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών.

Στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν όλα τα σχόλια που έγιναν για το κείμενο της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σε κάθε σχόλιο θα υπάρχει αντίστοιχα η δικιά μας θέση, τι έγινε αποδεκτό, τι δεν έγινε αποδεκτό και γιατί δεν έγινε αποδεκτό.

Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δημοσίων πόρων είναι ένα καθοριστικό κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε αποτελεσματικά να ελέγξουμε τους δημόσιους πόρους, που είναι ένα από τα σημαντικά κομμάτια της πρωτοβουλίας OGP. Και σε αυτό έχει να κάνει με το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών, το οποίο είναι σε εξέλιξη, με το ERD της Κυβέρνησης που έχει να κάνει με το κεντρικό λογιστήριο όλων των Υπουργείων, που είναι σε εξέλιξη, και με το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού γιατί χωρίς ανθρώπους δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα.

Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα, έχουν να κάνουν με όλη την πληροφορία που ουσιαστικά πολλές φορές, γινόταν τι; Οι υπηρεσίες μάζευαν δεδομένα και έμπαιναν στα συρτάρια. Αυτή τη στιγμή όλη αυτή η πληροφορία, σταδιακά, αρχίζει να γίνεται δημόσια, ένα για οικονομία, για να μην ξαναπαραγγέλνουμε το ίδιο πράγμα και δύο, αυτή η πληροφορία να μπορεί να αξιοποιηθεί και επενδυτικά από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας εφαρμογές που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα ανοικτά δεδομένα.

Την ενίσχυση της διαφάνειας ερχόμαστε να τη στηρίξουμε μέσα από τη Διαύγεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου που να μην αναρτάται στο Διαύγεια και μέσα από αυτό υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, άρα πλήρης γνώση του τι συμβαίνει στη Δημόσια Διοίκηση. Είναι ένα καινούριο σύστημα, σίγουρα υπήρξαν αντιδράσεις, σίγουρα υπήρξαν καθυστερήσεις, σίγουρα υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποια θεματάκια, αλλά θεωρώ ότι κατακτά έδαφος κι αρχίζει και γίνεται ένα κυρίαρχο στοιχείο στην καθημερινή μας ζωή.

Πως θα γίνει παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης; Θα γίνει μέσα από συνεχή και ανοικτή διαβούλευση με το κοινό, θα γίνει μέσα από συνεχή αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων, θα υπάρχει τακτική αναθεώρηση και αναπροσαρμογή των δεσμεύσεων και θα υπάρχει και μια ετήσια έκθεση αξιολόγησης της υλοποίησης.

Ήδη χθες έγινε η πρώτη συνεδρίαση του OGP Forum, όπου στο OGP Forum συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς, όπως ΑΔΕΔΥ, εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων, εκπρόσωποι των κλαδικών οργανώσεων. Έγινε εχτές μια πολύ παραγωγική συζήτηση σε αυτό, παρουσιάστηκε το πλάνο ενεργειών της Ελληνικής Κυβέρνησης, έγινε ομόφωνα αποδεκτό και ουσιαστικά μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής υποβλήθηκε στον Διεθνή Οργανισμό στη Βραζιλία και ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Θα ήθελα απλώς να αναφέρω και από τη δικιά μου πλευρά τους ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ουσιαστικά το συντονισμό τον είχε ο κ. Σάκης Τσαπέλας, η κα Ρουτζούνη, η κα Αναγνωστοπούλου, ο κ. Στασής και φυσικά έγινε πολύ σημαντική δουλειά την προηγούμενη περίοδο πριν να έρθουμε εμείς σε αυτό το Υπουργείο από τον κ. Καρούνο και τον κ. Καραμανώλη και νομίζω είναι υποχρέωσή μου να τους ευχαριστήσω δημόσια για τη δουλειά που έχει γίνει.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Ευχαριστούμε Παντελή Τζωρτζάκη. Και τώρα θέλω ο κ. Διονύσης Κοντογιώργης από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής, όσο γίνεται πιο σύντομα να μας κάνει μία μικρή επίδειξη με στοιχεία και εφαρμογές, που αφορούν στο θέμα το οποίο αναπτύξαμε στην αρχή.

Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: Κατ΄ αρχήν, όπως ανέφερε και ο Υπουργός για κάθε υπάλληλο στην εφαρμογή του μητρώου υπάρχουν συμπληρωμένα 75 πεδία. Αυτά τα πεδία είναι προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης, είναι τα τυπικά του προσόντα και κάποιες προτιμήσεις. Από αυτά τα πεδία λοιπόν, μπορούμε να βγάλουμε συνδυασμένα στατιστικά. Τα πεδία αυτά ενημερώνονται καθημερινά και κάποια από αυτά τα πεδία, συγκεντρωτικά, τα έχουμε δημόσια διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Η ιστοσελίδα είναι το apografi.yap.gov.gr της οποίας θα δούμε λίγο τη χρήση της και τι είδους στατιστικά παρέχει. Η ιστοσελίδα είναι αυτή που φαίνεται, όπου έχει δύο κατηγορίες, έχει το τακτικό προσωπικό και το σύνολο των μισθοδοτούμενων και μπορούμε για παράδειγμα να δούμε για το τακτικό προσωπικό ένα στατιστικό, που είναι η ηλικία των υπαλλήλων. Βλέπουμε λοιπόν τους υπαλλήλους ανά ηλικία, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε δεκαετίες, αυτή η πληροφορία μπορεί να εξαχθεί και σε excel, ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμη, όπως καταλαβαίνετε, καθημερινά και ανά πάσα στιγμή.

Ένα άλλο παράδειγμα που μπορούμε να δούμε για το σύνολο των μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου είναι οι εργασιακές τους σχέσεις, όπου θα δούμε πόσοι υπάλληλοι είναι μόνιμοι, μπορούμε να δούμε πόσοι είναι οι αιρετοί που δεν είναι υπάλληλοι παράλληλα ή δεν ήταν υπάλληλοι πριν γίνουν αιρετοί, μπορούμε να δούμε πόσοι είναι οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, μετακλητοί, συμβασιούχοι έργου και κάποιες άλλες κατηγορίες.

Επίσης, για τους μόνιμους μπορούμε να έχουμε κάποια συνδυαστικά στατιστικά, όπως για παράδειγμα να δούμε αυτό που ειπώθηκε και προηγουμένως, πόσοι στη Δημόσια Διοίκηση ξέρουν γερμανικά. Βλέπουμε 17.488 γνωρίζουν γερμανικά. Αντίστοιχα για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε πόσοι είναι άντρες, πόσοι είναι ΠΕ, πόσοι είναι μόνιμοι, εργάζονται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι συγκεκριμένης ηλικίας. Αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε πόσοι έχουν διδακτορικό: 20.000 περίπου, μιλάμε από τους μόνιμους υπαλλήλους. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η εφαρμογή στηρίζεται σε ψηφιοποίηση δεδομένων στην πηγή, υπάρχουν πάνω από 2.000 Διευθύνσεις Προσωπικού που έχουν πρόσβαση και ενημερώνουν τις εφαρμογές, οι χρήστες, οι Διευθυντές Προσωπικού και οι διαχειριστές από τις Διευθύνσεις Προσωπικού είναι πάνω από 7.000 άτομα, οι οποίοι ενημερώνουν καθημερινά την εφαρμογή για να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπετε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Ωραία. Λοιπόν, έχει ειπωθεί ότι το διαδίκτυο είναι το ηλεκτρονικό ισοδύναμο της Αρχαίας Αγοράς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν το πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω ότι η φυσική παρουσία και ο προφορικός λόγος είναι συγκριτικά, και όσο λείπει ο προφορικός λόγος φτωχαίνει και ο πολιτισμός μας, αλλά εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι ότι οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, βοηθούν καθοριστικά στο να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων. Βεβαίως τα ελλείμματα που υπάρχουν αποτελούν μια πρόκληση γιατί η «Κοινωνία της Πληροφορίας» πρέπει να είναι μια κοινωνία δημοκρατική και ανθρωποκεντρική.

Εγώ, κλείνοντας τη σημερινή συνεδρίαση και πριν ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, θέλω να σας πω ότι αυτό το δεκάμηνο σε πολλούς τομείς είχαμε πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι προωθημένες, αλλού έγινε η αρχή, εν πάση περιπτώσει μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε οριοθετήσει ένα πλαίσιο που αποτελεί ένα κεφάλαιο πολιτικής με συγκεκριμένο ορίζοντα, χρονοδιάγραμμα,  προϋποθέσεις, ώστε η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να γίνει καλύτερη όπως όλοι το επιθυμούν.

Επειδή γίνεται μια αναφορά στη Δημόσια Διοίκηση και στους δημόσιους υπαλλήλους με ένα τρόπο συχνά απαξιωτικό, είπα από την πρώτη μέρα στις προγραμματικές δηλώσεις μιλώντας στη Βουλή, ότι πρέπει να περάσουμε από την απαξίωση στην καταξίωση, αυτό όμως δεν θα προκύψει αυτομάτως. Θα είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας, την οποία όχι η Κυβέρνηση και οποιαδήποτε Κυβέρνηση πρέπει να πρωτοστατήσει, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Γιατί το πρόσωπο του κάθε εργαζόμενου είναι το πρόσωπο της Διοίκησης. Με αυτήν την έννοια, επειδή η διαχρονικότητα, η πολύχρονη παρουσία των υπαλλήλων σε μια Υπηρεσία είναι αυτή που σφραγίζει την Υπηρεσία, θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν προς το καλύτερο, όσο τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτές στις οποίες αναφερθήκαμε σήμερα, αποτελούν και το τεκμήριο ή το διαβατήριο αν θέλετε, για να πάμε πραγματικά μακριά, μπροστά και ψηλά τη Δημόσια Διοίκηση.

Αν έχετε ερωτήσεις είμαστε στη διάθεσή σας, θα σας έχουμε κι αύριο μαζί μας κατά πάσα πιθανότητα. Είναι σε εξέλιξη μια συνεργασία που έχουμε, κάποιες λεπτομέρειες μένει να ρυθμιστούν για ένα θέμα, το οποίο εφόσον ολοκληρώσουμε τη συνεργασία μας σήμερα, θα σας ενημερώσουμε αύριο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κατ' αρχήν πολύ σύντομα θα ήθελα να ρωτήσω, η μείωση δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με την πρώτη απογραφή στο σύνολο του αριθμού, είχαμε δηλαδή 768.000 αν δεν κάνω λάθος έτσι μου είπε κι ένας συνάδελφος πριν, στην πρώτη καταγραφή που είχαμε το ’10. Άρα έχουμε ήδη μειωμένο το δημόσιο κατά …

Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: 135.000.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Μιλήσαμε τώρα για το Δημόσιο, δεν μιλήσαμε για τις ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α'. Ποιος αριθμός είναι ακόμη αδιευκρίνιστος; Είναι ένας αριθμός 5,5 χιλιάδων υπαλλήλων ακόμη που δεν έχει ταξινομηθεί. Καταλάβατε; Είναι όλες οι εργασιακές σχέσεις, εμείς μιλάμε τώρα για τους μόνιμους αναφερθήκαμε στους μόνιμους.

Ν. ΤΣΙΤΣΑΣ: Η πρώτη καταγραφή για τους μόνιμους ήταν;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Είχε όλες τις εργασιακές σχέσεις. Δεν είχε ΔΕΚΟ, αλλά είχε κι άλλες εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε και είναι κοντά η πρώτη απογραφή με τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν μετά την επικαιροποίηση, δεν είναι μεγάλη η απόκλιση. Τώρα είμαστε γύρω στις 712.000 με τα σημερινά στοιχεία.

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Η πρώτη απογραφή ήταν 768.309. Υπολογίσαμε βέβαια ότι γύρω στο 5% ίσως να μην μπόρεσε να απογραφεί εκείνη την περίοδο, άρα ίσως ένα πιο πραγματικό νούμερο θα ήταν γύρω στις 680 με 700 χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους 712.000, που είναι η πραγματικότητα έχουμε μια μείωση δηλαδή. Είδαμε μια μεγάλη μείωση, συνταξιοδοτήσεις, εφεδρείες και τα λοιπά. Μιλάμε μόνο μέχρι και Ν.Π.Δ.Δ. συγκρίσιμα στοιχεία σας είπα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Είναι και 10.000 αιρετοί. Τα λάθη που είχαν γίνει ήταν λάθη κυρίως προερχόμενα από τους ίδιους τους υπαλλήλους που προσήλθαν να απογραφούν, επειδή ακριβώς κάποιοι δεν είχαν εξοικείωση με το σύστημα που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν, απογράφηκαν σε λάθος κατηγορία, κάποιοι δεν ήθελαν να απογραφούν, κάποιοι απογράφηκαν και δύο φορές ή απογράφηκαν σε λάθος κατηγορία. Αυτά όλα –επαναλαμβάνω- διορθώνονται, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τώρα η απογραφή γίνεται με ευθύνη, όπως είπα, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού και γίνεται μονάδα – μονάδα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ από αυτό  που είπατε όμως, από ό,τι θυμάμαι είχαμε περίπου 53.000 αποχωρήσεις μόνο το 2010, άλλες 40.000 αποχωρήσεις τις έχετε ανακοινώσει εσείς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Περίπου 40.000 αποχωρήσεις είχαμε το 2011, μάλιστα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συνολικά μας κάνουν ένα νούμερο γύρω στις 90.000 στο μόνιμο προσωπικό, εκτός αν μέσα σε αυτές τις αποχωρήσεις έχουν υπολογιστεί και οι αποχωρήσεις από τις ΔΕΚΟ και τα λοιπά, οπότε εκεί δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Το 2010 είχαμε και προσλήψεις, γνωρίζετε ότι είχαμε ένα αριθμό προσλήψεων που ο αριθμός αυτός αφορά επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ των ετών 2007 και 2008. Ήταν 22.000 προσληφθέντες από διαγωνισμούς προηγούμενων ετών. Δεν ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που αποχώρησαν και αυτούς που προσελήφθησαν, τότε. Το 2011 η διαφορά είναι μεγάλη, πράγματι έχουμε μικρό αριθμό προσλήψεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Από τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν πλέον, που έχετε στη διάθεσή σας θα γίνει και η αξιολόγηση; Δηλαδή από τα τυπικά προσόντα που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και είναι καταγεγραμμένα πλέον στον ηλεκτρονικό τους φάκελο θα γίνει και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας, μπορεί να τα έχει υπόψη του αυτός ο οποίος συμμετέχει σε μια Επιτροπή αξιολόγησης, αλλά η αξιολόγηση γίνεται με ένα τρόπο «θερμό». Όχι με τη μελέτη μόνον των στοιχείων ενός φακέλου. Για να μην υπάρχει παρανόηση, μιλούμε για αξιολόγηση ως πάγιο σύστημα, όπως προβλέπεται στο ν 4024 σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που σας παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτό είναι ένα πάγιο σύστημα αξιολόγησης και έχει στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Και υπάρχει η αξιολόγηση, η οποία είναι σε εξέλιξη με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του 4024 με τη συγκρότηση των αντίστοιχων Επιτροπών προκειμένου έτσι να συνδυάσουμε την αλλαγή των δομών στο Ελληνικό Δημόσιο, αφού γίνεται και η αξιολόγηση δομών, με τη μετακίνηση προσωπικού για την κάλυψη κενών σε Υπηρεσίες που σήμερα υποστελεχώνονται. Αυτή είναι μια διαδικασία για την οποία είναι πολύ πρόωρο να πει κάποιος, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, μπορεί να πει για τους στόχους. Πως όμως θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι; Είναι πολύ πρόωρο να το πει κάποιος τώρα. Ας μείνουμε σε αυτά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το νομοσχέδιο τελικά για τα νέα οργανογράμματα;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Είπα ότι η δουλειά αυτή έγινε, είναι στη διάθεση της νέας Κυβέρνησης. Σέβομαι απολύτως τη θέση όλων των κομμάτων που είναι διαφορετική από τη θέση που έχουμε εμείς, αλλά αυτή η δουλειά έτσι κι αλλιώς έχει γίνει και νομίζω ότι είναι το υλικό αυτό απολύτως αξιοποιήσιμο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουμε το στόχο των 150.000 που ακούμε κάθε μέρα μέχρι το 2015. Σήμερα, Απρίλιος 2012 πόσους θέλουμε ακόμη για να πιάσουμε αυτό το στόχο;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Είναι Απρίλιος του 2012 και μιλούμε για ένα στόχο που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι 31/12/2015. Έχουμε μπροστά μας γεμάτα δυόμιση χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εξωτερικό Σύμβουλο και συνεργαζόμαστε με τους εκπροσώπους των δανειστών και η ροή των πληροφοριών δείχνει ότι πράγματι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο, έτσι όπως ακριβώς το έχουμε πει.

Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιο λόγο τώρα να κάνουμε μία αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, γιατί δεν είναι τα στοιχεία τέτοια, τα οποία να δικαιολογούν κάποιο προβληματισμό για το αν θα επιτύχουμε το στόχο. Μάλλον θα έλεγα ότι οδηγούν σε μία βεβαιότητα ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο.

Και διευκολύνεται πάρα πολύ αυτή η δουλειά και από τα στοιχεία έτσι όπως προκύπτουν από την απογραφή, όπου μπορείς πολύ εύκολα να γνωρίζεις ποιες είναι οι ανάγκες των Υπουργείων και ποια είναι η ροή των αποχωρήσεων που θα προκύψει τα επόμενα χρόνια, γνωρίζεις ποιες είναι οι ηλικίες οι οποίες οδηγούνται σε σύνταξη εκ των πραγμάτων τα επόμενα χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και το έχεις με το πάτημα ενός κουμπιού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουμε στοιχεία πόσοι θα φύγουν;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Με μία σχετική εργασία μπορούμε να το έχουμε το στοιχείο αυτό, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, π.χ. κάποιος επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί ή δεν επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί κι αυτό είναι σχετικό κι εξαρτάται και από άλλες συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη στιγμή.

Στην εφαρμογή της εφεδρείας, είδατε ότι με την κατάθεση του νομοσχεδίου την 6η Οκτωβρίου του 2010 που προέβλεπε τα συγκεκριμένα κριτήρια, πάρα πολλοί που είχαν τις προϋποθέσεις αποφάσισαν αντί να ενταχθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας να αποχωρήσουν, να πάρουν δηλαδή σύνταξη. Αν δεν υπήρχε η κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου για την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, το πιο πιθανό -για να μην πω το βέβαιο- είναι ότι θα παρέμεναν στην υπηρεσία, δεν είχαν κανένα λόγο να αποχωρήσουν εφόσον εδικαιούντο να παραμείνουν ακόμα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν ένα βαθμό επισφάλειας, αλλά πάντως έχουμε εργαλεία για να δουλέψουμε, αυτό είναι που έχει αλλάξει κι αυτό δεν είναι αμελητέο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια πολιτική ερώτηση να μου επιτρέψετε εμένα. Τις τελευταίες δυο-τρεις μέρες έχει δημιουργηθεί ένα θέμα στην Κυβέρνηση, που απασχόλησε και χθες από ότι γνωρίζουμε την Επιτροπή Προεκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στην οποία συμμετέχετε και πρόκειται για τη διαφωνία του κ. Γιάννη Ραγκούση να ψηφίσει, μάλλον να μην παραστεί στην ψηφοφορία για την τροπολογία της χρηματοδότησης των κομμάτων. Εχθές από ό,τι ξέρουμε φέρεται ο κ. Βενιζέλος να του καταλόγισε πολιτική ανηθικότητα. Ένα σχόλιο από σας;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Τώρα είμαστε σε μία συνέντευξη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μιλήσαμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, άρα μην τρέχουμε τόσο πολύ μακριά. Ας μείνουμε σε αυτό.

Για την οικονομία της συζήτησης σας κάνω μία παρέμβαση και θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας, όχι ως Υπουργός πλέον -το διευκρινίσω αυτό- ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα Κίνημα, παρά τα ελλείμματα στη λειτουργία του, που έχει μία συντεταγμένη πορεία, έχει λοιπόν Πρόεδρο και αρμόδια όργανα τα οποία θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Ξέρετε, δεν είμαστε εμείς στο δημόσιο βίο για να βαθμολογεί ο ένας τον άλλον, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να μας βαθμολογήσει όσο γίνεται καλύτερα ο ελληνικός λαός. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό και παρακαλώ να μην μας διαφεύγει ποτέ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όσον αφορά στο φάκελο του πολίτη που εκεί θα καταγράφονται όλες οι ψηφιακές του υποχρεώσεις, αλλά και όλες οι ψηφιακές του κινήσεις όσον αφορά στην κατάθεση διαφόρων εγγράφων ή και την ανάληψή τους για τις υπηρεσίες. Η καταγραφή των χειριστών των υποθέσεών του θα υπάρχει εκεί; Δηλαδή εάν εγώ καταθέσω μία άδεια στην Πολεοδομία, ο κύριος που μου την καθυστερεί θα καταγράφεται εκεί;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Ναι, θα είναι γνωστά στην υπηρεσία όλα αυτά τα στοιχεία και στον ενδιαφερόμενο, υπό το πρίσμα της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων σε όλη τη ροή  των στοιχείων, στο πλαίσιο της διαχείρισής τους από τον αρμόδιο υπάλληλο και την αντίστοιχη υπηρεσία. Σας λέω όμως ότι εσείς, θα γνωρίζετε ποιος είναι αυτός που χειρίζεται το δικό σας θέμα, σε ποια υπηρεσία βρίσκεται το θέμα σας, ανά πάσα στιγμή, και ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει αρμοδιότητα να κάνει την αντίστοιχη πράξη της Διοίκησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα δηλαδή θα ξέρουμε και ποιος την καθυστερεί, έτσι;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Αυτό είναι και ένα στοιχείο ελέγχου, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της καθυστέρησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης χρειαζόταν τελικά να ιδρυθεί;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Εγώ πιστεύω ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πράγματι είναι ένα Υπουργείο που έχει να επιτελέσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, δοθέντος ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο, τον αναπτυξιακό, που πρέπει να διαδραματίσει το κράτος και η Δημόσια Διοίκηση. Γνωρίζετε ότι τα δεδομένα μαρτυρούν για τη γραφειοκρατία ή τη διαφθορά, πως η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πίσω, το κράτος απέχει πολύ από το ρόλο τον οποίο του έχουμε επιφυλάξει σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

Από την άλλη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένας τομέας στον οποίο άλλες χώρες έχουν κάνει εξαιρετική πρόοδο κι εμείς, δεν είναι υπερβολή, παρά τα βήματα που έγιναν σε διάφορους τομείς αποσπασματικά όμως και μεταξύ τους χωρίς σύνδεση, χωρίς δηλαδή να είναι ενταγμένα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό, κάναμε μία σχετική πρόοδο, τώρα όμως κάνουμε ποιοτικά άλματα.

Δηλαδή, μετά τον Ιούνιο του 2011 με την αρμοδιότητα η οποία προσδιορίστηκε με αυτόν τον διακριτό τρόπο, έχουμε ένα σχέδιο, παρουσιάσαμε πρόσφατα αν θυμάστε, μία εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κι αυτά όλα δείχνουν ότι το Υπουργείο αυτό, έχει έναν εξαιρετικό ρόλο για την αναμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη διαχείριση με τον καλύτερο τρόπο του ανθρώπινου δυναμικού.

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων λοιπόν και ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο πλαίσιο μιας νέας Διοίκησης, με νέα δομή, άλλη αντίληψη, αποτελούν ένα ευρύτατο αντικείμενο, αρμοδιότητα οριζόντιου χαρακτήρα ασφαλώς, που πρέπει να καθοδηγείται από ένα Υπουργείο κι εγώ πιστεύω στη χρησιμότητα αυτού του Υπουργείου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ συγνώμη που θα επανέλθω στο θέμα, επανέρχομαι λίγο στο θέμα των 150 χιλιάδων αποχωρήσεων μέχρι το τέλος του 2015. Είπατε ότι με τον εξωτερικό Σύμβουλο με τον οποίον συνεργάζεστε επιβεβαιώνεται ουσιαστικά ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Εννοείτε ότι επιτυγχάνεται ο στόχος μόνο με συνταξιοδοτήσεις και έλεγχο των προσλήψεων ή και με τις απολύσεις που ζητάει η τρόικα από φορείς που θα καταργηθούν, αυτό που το έχουμε ξαναπεί; Και επίσης ήθελα να ρωτήσω συνδυαστικά, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα για το ΚΕΠΕ που κάνουν λόγο για 50 χιλιάδες απολύσεις μετά τις εκλογές και τα λοιπά ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί κι όλα αυτά, αν θέλατε ένα σχόλιο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Θα έλεγα ότι πρέπει να μιλούμε, ιδίως για τέτοια θέματα που αφορούν στη ζωή πολιτών, με έναν τρόπο ο οποίος είναι τεκμηριωμένος και στοιχειοθετημένος. Δεν πρέπει να κρύψουμε τίποτα, πρέπει να πούμε την αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις και πρέπει να τις διαχειριστεί με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να υπερπροβάλουμε κάποιες εκτιμήσεις, οι οποίες δεν τεκμηριώνονται αναλόγως και ίσα-ίσα δημιουργούνται εντυπώσεις ή και μία διάχυτη ανασφάλεια, που αυτό λειτουργεί τελικώς αρνητικά, έχει μία επίδραση παραλυτική στη λειτουργία της Διοίκησης.

Σας λέω λοιπόν ότι εμείς, με την εργασία που κάνει αυτό το Υπουργείο, έχουμε σε εβδομαδιαία βάση μία συνεργασία και με τους εκπροσώπους του μηχανισμού και φαίνεται πως η εξέλιξη των στοιχείων δείχνει πως η μείωση του προσωπικού στο Ελληνικό Δημόσιο είναι ικανοποιητική. Δεν μας έχει θέσει έξω από τους στόχους, δεν έχουμε μία τέτοια απόκλιση, ώστε να μπορεί να πει κανείς ότι είναι απολύτως αδύνατον να πετύχουμε το στόχο. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι είναι απολύτως δυνατό. Δεν θέλω να πω ότι είναι βέβαιο, γιατί δεν είμαι αυτός ο οποίος μπορώ να κάνω τέτοια πρόβλεψη για το τι θα γίνει τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Σας λέω όμως, ότι ο αριθμός των νέων προσλήψεων, η αναλογία που υπάρχει σήμερα έτσι όπως αυτή μπορεί να διαμορφωθεί, δεύτερον ο αριθμός των συμβασιούχων, τρίτον ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων, μαζί με τις όποιες αποχωρήσεις προκύψουν από τις αναδιαρθρώσεις οργανισμών, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μας οδηγούν σε αυτόν το στόχο.

Επειδή ακριβώς πρέπει να πούμε την αλήθεια, το είπα αυτό και δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι διαφορετικό στο δημόσιο λόγο μας, πράγματι οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν ζητήσει και απολύσεις, στο πλαίσιο όμως και σε συνάρτηση των αναδιαρθρώσεων που πρέπει να γίνουν σε φορείς του Δημοσίου, όχι γενικώς απολύσεις, τυφλές απολύσεις, απολύσεις με κριτήρια ανορθολογικά και άδικα.

Άρα λοιπόν, το θέμα της αναδιοργάνωσης των φορέων του Δημοσίου -κι εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε κεντρικά Υπουργεία ή σε ΟΤΑ, αναφερόμαστε και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου- αυτό λοιπόν το πρόγραμμα και η αναδιάρθρωση της επόμενης περιόδου μπορεί να δώσει και αυτή κάποια αποτελέσματα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θεσμοί