Συνεδρίαση Κυβερνητικού Συμβουλίου μεταρρύθμισης

Εκτύπωση
PDF

Συνεδρίασε σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, για πρώτη φορά από τη θέσπισή του με ΠΥΣ στις 10/02/2012.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας για το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τη Γαλλική Δημοκρατία και την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, παρουσιάζοντας τον Οδικό Χάρτη για τη μεταρρύθμιση, τους επτά πυλώνες εργασίας για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό, τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματά τους, καθώς και τη διυπουργική δομή συντονισμού τους.

Ο κ. Ρέππας υπενθύμισε ότι ήδη έχει θεσμοθετηθεί και εφαρμόζεται το νέο βαθμολόγιο στο Δημόσιο, οι κανόνες για την ανάπτυξη της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το πειθαρχικό δίκαιο που τους διέπει, οι αρχές για την Καλή Νομοθέτηση και έχει εκπονηθεί το σχέδιο νόμου για το Επιτελικό Κράτος. Υπενθύμισε ότι έχει αρχίσει η αξιολόγηση των δομών στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ακολουθούν το ΥΠΕΚΑ και τα άλλα Υπουργεία.

Ο Υπουργός ενημέρωσε επίσης ότι, ολοκληρώνεται «Χάρτα Δικαιωμάτων του πολίτη και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες», την οποία και θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Την ερχόμενη εβδομάδα εξάλλου, προγραμματίζεται να κατατεθεί σχέδιο νόμου στη Βουλή με τους νέους Οργανισμούς των Υπουργείων, οι οποίοι γίνονται πιο συνεκτικοί με μείωση των δομών τους, τουλάχιστον κατά 30%, όπως είχε ζητήσει ο κ. Ρέππας από τους συναδέλφους του Υπουργούς από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2011. Συγκεκριμένα, στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων η μείωση των θέσεων ευθύνης φθάνει τις 1.860, δηλαδή από 5.428 μειώνονται σε 3.568. Αυτό, μεταξύ των άλλων, σημαίνει μείωση της γραφειοκρατίας, μεγάλη μείωση των λειτουργικών δαπανών και εξοικονόμηση πόρων. Π.χ., μόνον από τη μη καταβολή των επιδομάτων που αντιστοιχούν στις καταργούμενες θέσεις ευθύνης, η εξοικονόμηση φθάνει τα περίπου έξι εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Μετά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, δήλωσε:

«Αποτελεί κοινή πεποίθηση η ανάγκη για ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη, ένα κράτος λειτουργικό και αποτελεσματικό, ένα κράτος που είναι μοχλός ανάπτυξης, το οποίο διευκολύνει τους επενδυτές και την υγιή επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης που είναι σε εξέλιξη, είχα τη δυνατότητα σήμερα να ενημερώσω το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, που ιδρύθηκε γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, για το στάδιο της προόδου που βρισκόμαστε σήμερα. Γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας της  task force σε συνεργασία με το γαλλικό κράτος, έχουμε υπογράψει σχετικό μνημόνιο συναντίληψης, το οποίο έχουμε εξειδικεύσει βάσει επτά πυλώνων επί των οποίων αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες. Οι επτά πυλώνες για την αναμόρφωση του ελληνικού κράτους είναι:

1.- Η δομή, η διαχείριση και οι λειτουργίες του κράτους

2.- Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

3.- Οι οικονομικές λειτουργίες, γενικός προϋπολογισμός και κατά περίπτωση προϋπολογισμοί

4.- Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση

5.- Η καλή νομοθέτηση για να αποφύγουμε την κακονομία και την πολυνομία

6.- Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας

7- Η αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Σειρά πρωτοβουλιών που έχουμε αναλάβει σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται. Αποτελούν δηλαδή υλοποιούμενη πολιτική. Μόλις πρόσφατα, ψηφίσαμε το νόμο για την καλή νομοθέτηση, τελευταία το νόμο για την αλλαγή στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ μόλις προχθές είχαμε την τελική συνεργασία με τους συναδέλφους Υπουργούς για την κατάρτιση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων, που μειώνουν συνολικά τις δομές των θέσεων ευθύνης κατά 30%. Οι θέσεις δηλαδή, γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών μειώνονται κατά περίπου 1.800, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την εξοικονόμηση πόρων αλλά ταυτόχρονα και την εξυπηρέτηση του πολίτη στις συναλλαγές του με το κράτος.

Επίσης, ετοιμάζουμε και θα παρουσιάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα «Χάρτα Δικαιωμάτων του πολίτη και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες». Μία Χάρτα, που περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στον πολίτη και τον επιχειρηματία – επενδυτή, από την κατάθεση μιας αίτησής του μέχρι τα όργανα ελέγχου στα οποία μπορεί να απευθύνεται με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να διεκδικεί τα δικαιώματά του.

Σήμερα, έχουμε εκπονήσει έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου εξελίσσεται αυτή η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Μεταξύ των άλλων, είναι η λειτουργία αυτού του Κυβερνητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε σήμερα και ακολουθεί η δημιουργία τριών Γενικών Επιτροπών που ήδη έχουν συσταθεί και έχουν αναλάβει έργο.

Η πρώτη αφορά στον διυπουργικό συντονισμό, ώστε να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα συντονισμού το οποίο υπάρχει σήμερα στη λειτουργία του κράτους σε επίπεδο λήψης και εφαρμογής. Η δεύτερη αφορά στην αξιολόγηση δομών των Υπουργείων και η τρίτη την αξιολόγηση του προσωπικού στο κράτος και τα ΝΠΔΔ. Αντιστοίχως, σε κάθε Υπουργείο συστήνονται Ειδικές Επιτροπές αξιολόγησης δομών και προσωπικού.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των δομών, έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή σε δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το ΥΠΕΚΑ. Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και στα άλλα Υπουργεία προκειμένου να καταλήξουμε στην τελική πρόταση για το πώς θέλουμε να είναι τα Υπουργεία, ποιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν. Θα ακολουθήσει ανάλογη διαδικασία και για την αξιολόγηση προσωπικού, ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους υπαλλήλους του κράτους μετακινώντας ή αξιοποιώντας τους, σύμφωνα με τα όσα η Επιτροπή Αξιολόγησης κάθε Υπουργείου θα υποδείξει.

Η δέσμευση που έχουμε αναλάβει αφορά στη μείωση των εργαζομένων στο ελληνικό δημόσιο κατά 150.000 μέχρι το τέλος του 2015. Η μείωση αυτή, θα προέλθει μέσω αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων, αλλά και μέσω της πολιτικής για την κατάργηση ή τη συγχώνευση φορέων που είναι σε εξέλιξη. Το τελικό προϊόν της αξιολόγησης δομών αλλά και προσωπικού, μπορεί να οδηγήσει σε αξιοποίηση κατά το βέλτιστο τρόπο των εργαζομένων στο ελληνικό Δημόσιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τους υπαλλήλους εκείνους που όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους κριθεί ότι θα πρέπει μέσω άλλων διαδικασιών να αξιοποιηθούν ή ακόμη και να απομακρυνθούν από το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο της μείωσης των απασχολουμένων στο Δημόσιο κατά 150.000.

Αυτό το οποίο έχει αξία είναι ότι χωρίς εθνική συνέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα. Η διοικητική μεταρρύθμιση, θα έλεγε κανείς ότι, είναι η ναυαρχίδα των μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να συμβάλλουν, ιδίως οι εργαζόμενοι στο ελληνικό κράτος, αν θέλουμε να περάσουμε από τη σημερινή απαξίωση στην καταξίωση του δημόσιου υπάλληλου και της δημόσιας διοίκησης γιατί αυτό απαιτούν οι περιστάσεις. Έτσι και το κράτος, που σε μεγάλο βαθμό είναι μεταξύ εκείνων των παραγόντων που, με την παθογένειά του, συνέβαλλαν σε αυτήν την κρίση, να γίνει τελικώς έναν παράγοντας ο οποίος θα συμβάλλει να ξεπεράσουμε την κρίση αυτή».

Θεσμοί